Zvanična stranica FK Sarajevo
 
FK Sarajevo logo
Početak saradnje sa Školama fudbala, 11 dodatnih stručnih profila u Akademiji
Omladinski pogon

Početak saradnje sa Školama fudbala, 11 dodatnih stručnih profila u Akademiji

01.06.2021 u 16:00h

Nakon nekoliko sastanaka predstavnika Škola fudbala i FK Sarajevo dogovoren je početak saradnje sa pet škola sa područja grada Sarajeva.

Škola fudbala Valter, J Academy Sarajevo, ŠF Bambinosi, ŠF Sparta i Academica Sarajevo otvorit će svoja vrata i pružiti priliku svim bivšim polaznicima ŠF Asim Ferhatović Hase da svoj trenažni proces nastave u okviru svojih omladinskih selekcija.

Pored pet pomenutih škola, saradnju sa FK Sarajevo potpisom ugovora o saradnji započela je i Škola golmana “Pervan”.  

Sva djeca bit će pod stalnim nadzorom stručnog štaba Omladinskih selekcija Bordo tima.

Kao što je prethodno najavljeno, od početka naredne takmičarske sezone Akademija FK Sarajevo nosit će ime po bivšem igraču i legendi Kluba, Asimu Ferhatoviću Hasetu. Treninzi mladih igrača bit će realizovani unutar selekcija od U-12 do U-19.

Formiranjem U-16 i U-18 selekcija igrači će nastavljati trenažni proces u okviru Akademije što će omogućiti kontinuitet u razvoju igrača.

Od ljeta 2021. godine stručnom štabu selekcija Akademije pridružuje se ukupno 11 novih stručnih profila. Stručni štab svake selekcije Akademije od sada će imati i pomoćnog trenera, fitness trenera i trenera golmana.

Glavni cilj Akademije FK Sarajevo Asim Ferhatovic Hase i u budućnosti bit će razvoj i afirmacija mladih igrača, te njihovo priključenje prvom timu.

U narednom periodu planirana je implementacije nekoliko projekata u okviru Trening centra Butmir o čemu će više detalja biti poznato naknadno.

//

After several meetings of Football Schools and FK Sarajevo representatives, we can proudly announce the start of the collaboration of the Maroon Club with five Football Schools from the territory of Sarajevo. 

Football School Valter, J Academy Sarajevo, ŠF Bambinosi, ŠF Sparta, and Academica Sarajevo will open the doors for children and provide an opportunity for continuity of further professional development as a part of their Youth selections.

Besides five previously mentioned Football Schools, by signing the contract Goalkeeper School Pervan started the collaboration with FK Sarajevo. 

All children will be under the constant supervision of the staff of the Academy FK Sarajevo.

As it is previously announced, from the beginning of the new season Academy FK Sarajevo will be named after a former player and legend of the club - Asim Ferhatovic Hase. Training sessions will be organized in selections from U-12 to U-19. 

By forming new selections U-16 and U-18 young players will continue with their development as part of the Academy which will allow continuity in the development of the player. 

From summer 2021. to the professional staff of the Academy will be joining in a total of 11 new professional profiles. From now on, staff of every selection will also consist of assistant, fitness, and goal-keeper coach.

In the following period, the main mission of the Academy remains the development and affirmation of the young players, and their joining to the first team.

In the following months, it is planned implementation of several projects in Training center Butmir. More information will be available soon.